VAD GÖR EN HOLISTIC COUNSELOR?Jag ska börja med att ta ett träd som liknelse för att bli tydlig, även om träd inte har något med det hela att göra egentligen!


Med hjälp av ett holistiskt perspektiv blir det lättare att finna själva roten till det som visar sig, och ofta ser ju roten annorlunda ut än trädet. Ändå är det från roten som näringen kommer. Att hjälpa klienten ner till rötterna kan man bara göra om man vet hur en rot ser ut och är bekant med trädets beskaffenhet; d.v.s hur existentiella frågor kan se ut ovan ytan beroende på vad som döljer sig under.  Men en Holistic Counselor vet att det inte är något fel på själva trädet i grunden. Trädet är precis som ett träd ska vara, det kan inte vara på något annat sätt. Orsak och verkan har format trädet till att bli som det är just nu. Men ett gott öga kan se om det är något trädet behöver. Det visar sig på bladens form, hur grenarna sträcker sig, vilka insekter och fåglar som lever i dess krona.


En Holistic Counslor arbetar alltså med existentiella frågor. De är ofta kamouflerade i våra liv: de kan visa sig i vardagen i form av rädslor, mönster som upprepar sig i relationer eller i arbetssituationer, tankar som skapar en självbild som kan vara destruktiv eller överdrivet kaxig, värk i kroppen, nervositet, grund andning etc.


Det är lätt att tro att ordet ”terapeut” skulle beskriva en Holistic Counselor, men det finns vissa viktiga skillnader.


En traditionell samtalsterapeut kan hjälpa ”trädet” akut med själva löven, med skadedjur, med viss beskärning. Men en Holistic Counselor hjälper klienten att se hela trädet och dessutom skapa så pass mycket fokus, perspektiv och förståelse att klienten ofta förmår att bli sin egen trädgårdsmästare. Klienten kan också se att ett träd är ett träd och inte något annat. Det blir alltså lättare att se saker och ting som de är, istället för hur man skulle vilja att de var. De upplevda problem man har uppstår väldigt ofta ur en känsla att verkligheten borde vara annorlunda. Men när trädet får var träd utan att förväntas vara en bambu eller en amaryllis så blir allt så mycket lättare.


En Holistic Counselor inte har som sitt uppdrag att ”fixa” sin klient. Klienten må uppleva sin situation som problematisk på olika sätt, men en Holistic Counselor har genom egen erfarenhet förstått att det vi upplever som ”problem” istället är en möjlighet för att kunna sluta fred med oss själva på ett mycket djupt plan. En Holistic Counselor förstår att själva ”problemet” innehåller ”lösningen” och vet att klienten har förmågan att hitta sina egna svar. En Holistic Counselor kan stötta klienten att utveckla sin egen förmåga av just det. En djup förståelse och erfarenhet av meditation gör att en Holistic Counselor kan arbeta från ett meditativt perspektiv, d.v.s. icke-dömande; varvid en  atmosfär skapas där klienten tryggt kan känna sig tillåten att utforska sig själv.


En annan viktig skillnad är att en Holistic Counselor har inga ”svar”. En Holistic Counselor lyssnar empatiskt till hela klienten; vad som sägs, hur det sägs, tonfall, rytm, andning, rörelser och kan genom spegling hjälpa klienten att själv ställa de frågor som belyser situationen.

Den certifiering jag erhållit, EU-certifierad, innebär att klienter har garanti att en Holistic Counselor har den kompetens som behövs. Klienter och försäkringsbolag har saknat den trygghet som en certifiering innebär, och i Italien har detta uppmärksammats av en organisation som heter SIAF (sidan på italienska; http://www.siafitalia.it ). För att säkerställa de holistiska yrkenas kvalitet och skapa ett regelverk som motsvarar EU-krav i alla länder finns möjligheten att bli certifierad. Det kräver åtskilliga år av erfarenhet, både av att arbeta som klient och med klient, av såväl grupparbete som enskilt. Det kräver en avhandling som man ska försvara (vill du läsa min avhandling, som handlar om kommunikation bortom ordens begränsning, finns den på min hemsida, http://www.scenzen.com eller direktlänk här) och det kräver att man är införstådd med de etiska regler som gäller. En lång process, en djup dedikation.


Du kan tryggt anlita en EU-certifierad Holistic Counselor!


Jag är så tacksam för att kunna möta medmänniskor på det sätt som blivit möjligt. Här är länk till Working With People trainings, med fantastiska lärare Turiya Hannover och Rafia Morgan:  http://www.workingwithpeopletrainings.com


Det en Holistic Counselor inte gör är att arbeta med klienter som behöver psykiatrisk, medicinsk vård eller som visar symtom på tillstånd som ligger utanför kompetensområdet. En Holistic Counselor stöttar istället efter bästa förmåga en sådan klient till rätt behandlingsform. En Holistic Counselor söker själv råd från kollegor när situationer som är tveksamma uppkommer. En Holistic Counselor arbetar också kontinuerligt med sig själv.