BANBRYTANDE METODER FÖR PERSONLIG UTVECKLING

Zen är konsten att vara närvarande här och nu, förutsättningslöst, upplevande och sant.

När man menar det man säger, med både kropp och själ, uppstår en sund och upplyftande känsla. Det är hälsosamt att leva i harmoni med sig själv!

Allting är i konstant förändring. Problem uppstår när man klamrar sig fast vid gamla förhållningssätt som inte fungerar.

Lotta Lagerströms arbete präglas av de insikter och erfarenheter hon fått genom sin mångåriga meditationspraktik samt hennes yrkesbakgrund inom scenkonst. Med humor och finkänslighet kombinerar Lotta terapeutiska samtal med kroppspsykoterapi, andning, fokuseringsteknik och meditationer så att du ska hitta din egen sanning. Det är bara du som vet hur den ser ut - men ibland kan man behöva stöd att hitta rätt. Lotta har arbetat med hundratals människor, såväl på scenen som i terapeutiska samtal. Allt spinner på samma tråd: att finna det som säger JA till livet! 

TERAPIERNA


Vad som passar bäst är personligt, men det går också bra att boka specifika sessioner med huvudfokus på någon av teknikerna nedan.

Jag känner in på individnivå och hittar det som är till störst hjälp för just dig. Arbetet är upplevelsebaserat och skapar således förståelse genom den egna erfarenheten. Det är inte så lätt att med ord förklara det som sker i kroppen när man är van vid "att vara i huvudet". Kroppens språk kan inte förklaras, det kan bara förstås. Och kroppar ljuger inte! Men vi har tidigt fått lära oss att undvika känna vad som sker i kroppen och därför utarbetat tusen strategier för att slippa - trots att det är där lösningen finns.

Min stora lyhördhet och känslighet för klienten är mitt bästa arbetsredskap, jag känner in vad som krävs i stunden och jag är hedrad om jag får vara din guide i det inre landskapet!

FOKUSERINGSTEKNIK

 

Via samtal och specifika frågor hjälper jag dig att hålla fokus på det som sker i kroppen när vi arbetar oss genom de olika lager som visar sig. När man lärt sig stanna med en känsla eller förnimmelse märker man att den förändras av sig själv. Det är när man försöker fly från den som den blir konstant! Fokuseringsteknik skapar förståelse och visdom när man erfarit hur det fungerar.

KONSTELLATIONSARBETE

 

Med hjälp av olika symboler som representerar olika situationer blir dina inre mönster tydliga. När man finner rätt ord för att adressera situationen från flera olika synvinklar uppstår en tydlig känsla av enkelhet i kroppen. Ibland kan man ha levt hela sitt liv utan att kunna eller våga använda rätt ord. Det skapar friktion på insidan och gör att vi har svårt att relatera bortom våra projektioner. 

INQUIRY

 

Inquiry är en mycket djupgående teknik när den används på rätt sätt. Vi använder oss av specifika frågor som kan väljas efter tema. Formen är tydlig, frågorna är allmängiltiga. Att utforska dem på ett nyfiket och vänligt sätt så som man möter sig själv för allra första gången är ständigt klargörande, förvånande och fantastiskt! Allt vi säger och gör påverkar vår "inre väderlek". Inquiry är ett bra verktyg för att bli mer medveten om det.

ANDNING och MEDITATIONER

 

Terapi utan meditation är ändlös. Det meditativa betraktandet gör enorm skillnad eftersom man lär sig att man är mer än sina tankar och känslotillstånd. Dock kan det vara en utmaning att meditera utan hjälpsamma och korrekta instruktioner. Man behöver en erfaren guide i de inre landskapen. Med en sådan vägvisare blir den inre upptäcktsfärden betydligt tryggare och roligare!

VAD KUNDERNA SÄGER:


”Lotta hjälpte mig att våga stanna och känna på känslorna, inse att de inte var farliga och därmed kunna släppa dem. Tidigare har jag omedvetet trängt undan det som gör ont och därmed hållit kvar alla spänningar i kroppen. Efter varje gång jag lämnade Lotta kände jag att jag var mer närvarande i livet, färger var med levande och jag kunde möta upplevelser i livet på ett annat sätt. För dig som tvivlar, känner oro, ångest eller bara ett inre sökande efter något bättre rekommenderar jag starkt Lotta”

/Ellen S.


”Det var en fantastisk, djup, tydlig och helande session. Kände mig helt trygg och att du var enormt fin på att leda mig genom processen, med helt de rätta ”frågorna”. Jag tycker det känns varmt, generöst,  professionellt att vara under din ledning. Du är fenomenal! Tack.”

/Eva E.


”Att ha arbetat med Lotta har varit en av mina starkaste konstnärliga livsupplevelser. Jag kunde våga se in i mig själv som konstnär och människa. Upptäcka min styrka genom att se mina svagheter. Bli en ärligare musiker; jag kunde helt enkelt hitta min egen röst. Varmt tack!” 

/Tania N


”Jag gillar att arbeta med dig och vet att du är gediget kunnig och superduktig. Jag tyckte om hela kursupplägget och sättet du genomförde det på. Teori, praktik, tillsammans med din otroliga erfarenhet. Jag rekommenderar den väldigt gärna.”

/Carin D


Efter en kurs i Inquiry-teknik  skrev en av deltagarna följande:

”Att få dela sig själv med andra och på så sätt få syn på sig själv, genom sig själv och genom andra var så värdefullt. Inquiry formen är topp. En fin och bra och djup och varm upplevelse. Tryggt att komma tillbaka till och ha som ett band att samla livet kring.”

UTBUD och PRISER

Förutom utbudet nedan finns även olika upplägg för företag,

samt vägledning i meditation, existensiella frågor och andlighet. Kontakta mig för mer info!

ENSTAKA SESSION


 60 - 90 min.

Samtal, konstellationsarbete, Inquiry, kroppspsykoterapi mm kombineras på ett individuellt anpassat vis. Det meditativa förhållningssättet hjälper till att sätta fokus på vad som behöver adresseras.

950:- /Session

TIO SESSIONER


 Paketpris. Att tas ut inom ett år.

Ett ömsesidigt åtagande där jag följer dig under en längre tid. Detta ger möjlighet att lyssna, förstå och gå mycket djupare. Efter 10 gånger kommer du ha verktyg med dig som hjälper dig i din vardag.

8000:- /10 sessioner

PARSESSIONER

 

 E.Ö.K.

Parsessioner kan ske på flera olika vis. Oftast är det bra att ha några gemensamma sessioner samt några personliga. Jag vill varmt rekommendera att man gör denna typ av arbete innan man hamnar i konflikter. Med ett annat förhållningssätt kommer ni båda vara väl rustade för ett harmoniskt liv tillsammans.

PRIS BEROENDE PÅ UPPLÄGG - 

kontakta mig för mer info.