UTBUD

 

En Timmes Föreläsning / One Hour Lecture

Med aktiva deltagare. Pris: 4000:-Ett samtal och samspel som förklarar vad Scenzen är och hur det fungerar. Fungerar bra i mindre lokal med stolar för deltagarna och en fri golvyta. Ej podium; jag behöver befinna mig på samma yta som deltagarna.With active participants; 4000:- SEKAn interactive talk explaining what Scenzen is and how it works. An open space with enough chairs for all participants is needed. (No podium).

Kort Workshop / Short Workshop

3 timmar (med liten paus). Pris: 5500:-Ett smakprov på övningar som snabbt och enkelt hjälper deltagarna att förstå vad det innebär att vara i sin kropp och att mena det man säger – och hur det känns när man inte gör det. En fri golvyta anpassat till deltagarantal, med gott om plats för var och en att röra sig. Ej betonggolv. Liggunderlag eller filt för var deltagare bör finnas på plats.3 hrs (with short break); 5.500:- SEKA taste of exercises that quickly and easily helps participants to understand how it feels to be present in the body and to mean what you say – and how it feels when you don´t! An open space is needed, big enough for all participants to move freely. No concrete floor. Something to lie down on and/or a blanket for every person is also required.

Medvetna Möten / Conscious Communication

Heldagsworkshop med fokus på kommunikation, minst 6 deltagare. Pris: 8500:-Par-övningar där vi antingen arbetar aktivt med kroppen eller utforskar specifika frågor; s.k. Inquiry-teknik. En riktig ögonöppnare! Lokal med yta anpassad till antal deltagare: alla ska kunna röra sig fritt utan att krocka. Stolar till alla deltagare bör också finnas på plats (alt. kuddar).A full day workshop with focus on communication, minimum 6 participants; 8.500:- SEKWorking in couples, physically and verbally. Exploring specific questions in a technique called ”Inquiry”. A real eye-opener! A space big enought for all participants to move freely. Chairs (or cushions) for all is also required.

Hela Du / Come As You Are

En heldagsworkshop, minst 8 deltagare. Pris: 8500:-En hel dag med hela dig! Du kommer att må strålande då du går hem, full av energi och nya insikter. Vi går djupare i olika övningar; egna och med partner, samt prövar en form av aktiv meditation. En fri golvyta anpassat till deltagarantal, med gott om plats för var och en att röra sig. Ej betonggolv. Liggunderlag eller filt för var deltagare bör finnas på plats.A full day workshop, minimum 8 participants; 8.500:- SeKA whole day with the whole of you! You will feel great when you end the day, full of new insights and energy. We dive deeper into exploring yourself alone and with a partner, and also try an active meditation. An open space is required, big enough for all to move freely. No concrete floor. Something to lie down on and/or a blanket for each participant is also necessary.

Stig in! / Welcome!

En tvådagars intensivupplevelse. Pris: 16.000:- (minst 10 deltagare)Olika typer av rörelseövningar, meditationer och kommunikationsövningar, utforskande av röst och språk. Stor möjlighet till fördjupning och integration av arbetet vilket skapar en god grund för fortsatt växande. En fri golvyta anpassat till deltagarantal, med gott om plats för var och en att röra sig. Ej betonggolv. Liggunderlag eller filt för var deltagare bör finnas på plats.A two-day intensive; 16.000:- SeK (min. 10 participants)Movement, meditation, communication exercises, exploring voice and language in many different ways. In these two days you find a good opportunity to understand this work in depth and will have time enough to integrate it. It will support you to keep growing. An open space is needed so all participants can move freely. No concrete floor. Something to lie down on and/or a blanket for everybody is also required.

Carpe Diem

Börja dagen med 1 ½ timmes ”Scenzen”, var morgon minst en hel vecka. 2000:- / dag  (+ ev. ersättning för resor och boende)Denna morgonverksamhet skräddarsyr jag för dig och ditt företags behov. (Kan också läggas sist på dagen, då med lite annan dynamik). En fri golvyta anpassat till deltagarantal, med gott om plats för var och en att röra sig. Ej betonggolv. Liggunderlag eller filt för var deltagare bör finnas på plats.Start the day with 90 min of Scenzen, each morning for at least a week. 2000:- SeK/day (+ travel and lodging, if needed).This activity will be tailored to fit you and your companys specific needs. (It is also possible to do it at the end the of the day, when the dynamics will be a bit different). An open space is needed so all participants can move about freely. Something to lie down on and/or a blanket for everybody is also required.

Who is Singing?

A weeks workshop especially for operasingers, 38.500:- SEKSingers flow – re-spiration, in-spiration and spirituality. Our body-language is our true language. Orally, we often lie without even knowing it, because it happens unconsciously. The voice and the body are saying different things; the message is not clear.

The programming we have in our bodies happens at a very early age, and is reflected in our breathing-pattern. This breathing-pattern keeps us from getting in touch with suppressed feelings, like sorrow, sexuality, anger or shame. With singers the issue of breath is very important. A singer needs a good breathing-technique, When this is learned without understanding the programmed breath it makes the voice sit ”on top” of the body, not ”in” it. You become a  ”good singer” but without the possibility to be totally present in your body. Therefore the audience won’t be really touched either. Impressed, maybe, but not touched.

Working with these issues is sometimes scary, as it challenges our sense of self. I work with bringing awareness to the identifications we have; how we are ”used to feel” in order to feel safe in ourselves. That security very often makes us imprisoned. But magic happens when body AND voice say the same thing. That brings us home in ourselves, and creates a strong sense of presence in both the singer and the listener. It connects us to something much larger than we are used to, and brings a strong sense of flow.

This is the true power of creativity.

Dansa! För personal inom demensvården.

Pris: 10.000:-

En unik metod att via kroppen och rörelsen kommunicera med personer med demensdiagnos. Heldagsseminarium med aktiva deltagare.

Under fyra månader 2010 anlitades jag av Kultur i Vården för ett projekt i syfte att höja livskvalitén för personer med demensdiagnos. Jag mötte boende och vårdpersonal på 3 vårdhem, 7 avdelningar, i Bjuvs kommun, för att utforska möjligheten att via icke-verbal teknik ge personer med långt gången demens en möjlighet till kommunikation.

Jag försökte sätta mig in i hur det skulle vara att inte kunna uttrycka sig om hur man ville ha sin vardag, att inte kunna röra sig eller lita på sin kropp och sina uttrycksmöjligheter. Reflekterade över de känslor av vanmakt, frustration, sorg och meningslöshet som borde uppstå djupt inne i individen. Jag insåg att det skulle vara av stor hjälp om jag kunde finna ett sätt så att de små rörelser som fortfarande kunde styras av viljan fick en synbar konsekvens. Jag ville också gärna få in en känsla av natur på demensavdelningarna, då många av de boende hade begränsad möjlighet att uppleva naturens skiftningar. På demensboendena var ju alla blommor av plast och den enda musik som jag hörde under mina första besök var dansbandsmusik från en liten dålig cd-spelare. Funderade också på hur mycket små barn reagerar på sång och på dansrörelser; glädjen över musik och rörelse är så universell att den borde kunna tränga igenom demens-sjukdomen och nå hjärtat.

Med hjälp av min egen glädje över att dansa och sjunga utan att kräva något av någon annan, med hjälp av tidlös musik som inte gav upphov till en känsla av att ha förlorat något minne och med hjälp av tunna, stora och lätta tyger som det inte behövdes någon muskelstyrka att använda gick det lätt att skapa liv och glädje på avdelningarna. Små mirakler inträffade! Allra först fanns en oro hos de boende, men väldigt snart märktes en ny glädje, minskad medicinering och lugnare nätter. Oron gav med sig och deltagarna kunde faktiskt sitta med och hålla fokus hela den timme som var avsatt för denna aktivitet. En del kunde dansa med sin partner efter att ha suttit stum och orörlig i månader i sin rullstol. Lekfullheten på våra danstimmar gjorde alla på gott humör. En man kunde plötsligt steppa, en kvinna sjöng och talade utan problem utan att någon riktigt förstod hur det gick till. En gammal man som var hård som sten i musklerna där han satt hoppkrampad och sluten i sin rullstol blev jag varnad för: han var våldsam, sa personalen. Men inte på danstimmarna, då höll jag honom varsamt i handen och dansade med honom utan att bry mig om något annat än musiken… och då slog han upp sina ögon och såg på mig och log sitt soligaste leende. Det sitter kvar i mig än!

På de avdelningar där chef och personal var engagerad och deltog fungerade det allra bäst. Därför finns nu denna kurs för personal som vill utforska detta så fler demenspatienter kan röra sig, ha kontakt och kommunikation på sina egna villkor. Det innebär förhöjd livskvalitet och blir ett fint verktyg att ha med i vardagen på avdelningarna. En liten film om projektet finns HÄR:

Jag skulle vara väldigt glad om någon dansade med mig den dag jag inte längre kan!

SE FILMEN HÄR:

Samtal / Counseling

 Innehåller olika tekniker beroende på situation. Här kan du bearbeta t.ex. scenskräck, panikångest, relationsproblem, röst-relaterade problem, chock, trauma eller annat som kan vara svårt att möta på egen hand.Jag arbetar varsamt och med öppna frågor som kan vara relevanta för din situation. Jag utgår alltid från att den som kommer till en session redan på något plan har svaret inom sig.  För att kunna hjälpa dig återkopplar jag till den faktiskt upplevda känslan/sensationen/fysiska uppfattningen.

Allt blir lättare att förstå om man får lite inblick i hur hjärnan fungerar. Det är också sådant jag talar om vid en session, så du blir trygg att utforska dina olika aspekter.Different approaches like focusing-technique, body psychotherapy, energywork. Good for facing issues like stage-fright, panic attacks, relationships, voice-related issues, chock and trauma, or anything else where you need support. 

Par-terapi / Therapy for couples

Klargörande sessioner för er som vill bli tydligare för varandra och kommunicera mer äkta och kärleksfullt.

Har relationen gått i stå eller kommer konflikter som upprepar sig? Kanske behöver ni stöd i en svår situation. En förutsättning för den här sortens terapi är att båda är motiverade. I en relation finns många influenser, de flesta omedvetna. Att arbeta med sin ”skuggsida” är väldigt viktigt för att en relation ska kunna växa hälsosamt.

If your relationship is stagnant or full of conflicts you need some new skills to communicate from the heart and not from the mind.  Perhaps you are stuck in a difficult situation or just wish to grow a bit more together. Both of you have to be fully committed for this kind of work to be successful. Then it can bring real change.

Frigörande andning / Breathwork & rebirthing

En kraftfull metod att få ny energi.

Rensa ut gammalt ”skräp”. Frigörande Andning rekommenderas endast om du är fullt frisk och inte gravid.

Powerful methods for finding fresh energy.

Clean out old garbage! Only recommended for people in good health (not pregnant).

Holistisk Massage / Holistic Massage

”Touching the Buddha Within”.

Meditativ djupavslappningsmassage.

Holistic massage for deep relaxation ”Touching the Buddha Within”. 

Meditation

Jag håller även längre kurser i meditation.

Kontakta mig för mer information.

I also provide longer courses in the art of meditation

Contact me or more information.

Meditationsrådgivning / Meditation counseling

Det finns många meditationstekniker att prova.

De kan fungera som en nyckel till dig själv om du hittar rätt sort. Det finns både stilla och aktiva meditationer och jag hjälper dig att hitta vad som är bra för just dig. NYTT ÄR GLOW-MEDITATION! Läs  mer: https://februari16.wixsite.com/glow
There are many techniques available.

It can work as your own personal key if you find the right one for you. There are both active and still variations. I help you to explore. GLOW meditation is a new possibility, read more: https://februari16.wixsite.com/glow

Priser / Prices

Alla Privat-sessioner kostar 900:- (Par-terapi 1200:-) inkl. moms. En serie på 10 sessioner kostar 8000:-, för studenter ges ytterligare rabatt. (Parterapi e.ö.k: vänligen kontakta mig på scenzen@mail.com)

En session tar 60-90 min.

Innan session ska du informera mig om ifall du har sjukdomar eller medicinering att ta hänsyn till. Inte all form av terapi passar alla – men det finns något som passar just dig.

 

All  Private Sessions cost 900:- SEK (couples 1200:-) All prices includes VAT

10 private sessions 8000:- (students get discount).

If you wish to book a couples counseling package please contact me; scenzen@mail.com  

 Before a session you must inform me if you have any illnesses or medications that needs consideration for the type of session you wish to have. Not all forms of therapy are suitable for everybody, but there is always one that is right for you.

Kontakt: poonamsplace@outlook.com