OM LOTTA

Min bakgrund

Professionell dansare i 22 år (1979-2001) – koreograf till mängder av teater- och operaproduktioner på scener både i Sverige och utomlands. Terapeut med specialistkompetens i hur kropp och röst samspelar.

Som terapeut ger jag privata sessioner till såväl scenkonstnärer som privatpersoner; oftast samtal och olika tekniker från en holistisk synvinkel, samt övningar för att sammanfoga kropp, röst och språk.  Jag arbetar med klienter med problem som scenskräck, missbruk samt frågor kring livets olika skeden såsom barnafödande, familjeproblematik, relationsfrågor, sjukdom, åldrande och död.

Har deltagit i forskningsprojekt vid Norges Universitet om hur röst och kropp samspelar samt hur regianvisningar påverkar uttrycket.

Utbildad kropps-psykoterapeut vid OshoRisk i Danmark. Leder workshops i kroppsmedvetenhet, kreativitet och kommunikation, Har arbetat mycket med kreativta projekt för barn och ungdomar med olika former av svårigheter; fysiska och psykiska. Utvecklat en metod att via dans och rörelse kommunicera med demensdrabbade (under ett projekt drivet av Kultur i Vården).

Jag är EU-certifierad Holistic Counselor. Läs min avhandling ”To the Heart of the Matter – a holistic approach to communication beyond words” , länkad här på hemsidan.

Mitt arbete präglas av en sann tro på individens eget uttrycksbehov, att varje människas specifika uttryck skall kunna utforskas och expandera under livsbejakande, humoristiska och trygga former.

Urval av arbeten och projekt genom livet

 • Arbetat  som koreograf med många av Sveriges ledande regissörer; exempelvis Lars Rudolfsson, Marianne Mörck, Ronny Danielsson, Philip Zandén m. fl. samt skapat en mängd egna dansverk.
 • Som dansare verksam vid Basler Balett, Schweiz, Operabaletten Stockholm, Malmöbaletten och Skånes Dansteater. Pensionerad som dansare år 2000 efter 22 år på scenen. Fortsatt verksam som koreograf.
 • Givit kroppsspråk- rörelse- röstworkshop med sångsolisterna på Det Konglige, Köpenhamn. 
 • Lett “Häpnadsveckor” – drogförebyggande verksamhet med tioåringar i Genarp.
 • Anlitad för projekt MAPS; för långtidsarbetslösa och sjukskrivna (ett mycket framgångsrikt project, i Försäkringskassans regi, för att motivera deltagarna att hitta nya sidor av sig själva. 75% av deltagarna fanns på arbetsmarknaden vid projektets slut!)
 • Samarbetat med Norges Universitet i Trondheim; ett forskningsprojekt kring kropp-röst-regi-emotioner, samt undervisat masterseleverna vid Operautbildningen där.
 • Deltagit i Projekt Ruth Berlau, med Teater Sagohuset, Lund där vi utformat en alternativ metod för historieundervisning på gymnasienivå.
 • Studerat afrikansk danskultur i Tanzania & undervisat på Bagamoyo College of Arts.
 • Gått ”steg 1” och ”steg 2”, Mullingtorps ”Möt dig själv”-utbildning.
 • Kroppsterapeut-utbildad vid Oshorisk i Danmark.
 • Leder regelbundet teaterkollo på Teater Sagohuset, för ungdomar med funktionsnedsättning.
 • Certifierad Massageterapeut, utbildad vid Hälsoteket, Malmö.
 • Är EU-certifierad Holistic Counselor (efter fullföljande av kompletteringsutbildningen ”Working with People – the Psychology of Awakening” med Turiya Hannover och Rafia Morgan i Italien) . Min avhandling finner du här på hemsidan.

Read about Lotta (English version)

My background: professional dancer for 22 years (1979-2001). Choreographer for many theatre- and opera productions (frequently for Malmö Opera). Therapist with special competens in the area of how the body and voice connects. As a choreographer I have met thousands of people on the stage; it has deepened my understanding of how we too often limit ourselves and our expressions. This has spurred me to find tools to help the individual find a more expansive expression. I have developed alternative ways of rehearsing. I also give private sessions for anyone who are stuck in old patterns that are not creative anymore. I have participated in science projects at NTNU, the Norwegian State University, in the correlation between voice- quality and the way instructions are given, and how this affects the expression. Completed the Therapist Training at OshoRisk (for more skills as body psychotherapist). Lead workshops in body awareness, creativity and communication. Has worked on many occasions with projects for children and teenagers with different kinds of difficulties or disabilities, physical as well as mental. I have developed a method for communicating with people with dementia using dance and movement.

I am a EU-certified Holistic Counselor.

My work stems from knowledge that each and everyone of us have our own specific way and need of communicating, and everybody can grow when we enjoy this exploration under positive, comforting and fun conditions.

Poonam is the name I was given by my spiritual Master, Vasant Swaha.